Oblicza prawa

Prawo dla laika może kojarzyć się z czym skomplikowanym i nie jasnym. Sam podział na gałęzie prawa może co niektórych przyprawić o mętlik. I dlatego nasza kancelaria służy pomocą i radą w każdej z aspektów prawnych. Zapraszamy do kontaktu.
Podziałów prawa na gałęzie przez uwzględnienie metody regulacji.

 • Prawo wewnętrzne
  • Prawo konstytucyjne
  • Prawo cywilne reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie. (cywilnoprawna metoda regulacji).
  • Prawo pracy reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.
  • Prawo karne jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary. (karnoprawna metoda regulacji).
  • Prawo administracyjne reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj. wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji).
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Prawo finansowe
 • Prawo międzynarodowe

Podział ze względu na przedmiot regulacji

Podziału prawa na gałęzie można także dokonać w płaszczyźnie przedmiotu regulacji danego zespołu norm. Jako przykładowe gałęzie wedle tego kryterium można wymienić:

 • prawo autorskie
 • prawo bankowe
 • prawo budowlane
 • prawo celne
 • prawo człowieka
 • prawo dziecka
 • prawo energetyczne
 • prawo kanoniczne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo konfliktów zbrojnych
 • prawo lotnicze
 • prawo medyczne
 • prawo międzynarodowe
 • prawo naukowe
 • prawo o ruchu drogowym
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo podatkowe
 • prawo rolne
 • prawo zwierząt
 • prawo upadłościowe
 • itp.
(źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo)

 

 

No Comments Yet.

Leave a reply