O kancelarii

Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Poniewierskiego prowadzona jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą w Kielcach przy ul. Hipotecznej 3/7.

Założycielem i właścicielem jest adw. Piotr Poniewierski.

Piotr Poniewierski ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim Wydziale Prawa i Administracji kierunek prawo w zakresie nauk prawnych z wynikiem dobrym uzyskując w dniu 13 czerwca 2013 r. tytuł zawodowy magistra.

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 28 października 2008 r.  wpisany został na listę aplikantów adwokackich. Aplikację zakończył uzyskując pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 17 października 2012 r. został wpisany na listę adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach (http://www.ora.kielce.pl/adwokaci,329.html).

W okresie od 01 września 2006 r. do 30 czerwca 2012 r. zdobywał doświadczenie w zawodzie adwokata pracując w Kancelarii Adwokackiej w Kielcach.